Andrzej z Krety (św. ; ca 660-740).

Wielki Kanon Pokutny / święty Andrzej z Krety ; przekł. i oprac. Henryk Paprocki ; przygot. do dr. cz. cerkiewnosłowiańskiej Kanonu Stanisław Strach. - Hajnówka : Wydawnictwo "Bratczyk", 2004. - 144 s. ; 21 cm.

Przekł. dokonano z "Triodion" Wenecja 1862 oraz "Triod' postnaja" Moskwa 1992.

8388325302


Język cerkiewnosłowiański--teksty
Księgi liturgiczne--prawosławie--teksty