Ewangelia według św. Marka / wstęp, przekł. z oryg., koment., oprac. Hugolin Langkammer ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. - Poznań ; Warszawa : Pallottinum, 1977. - 415, [1] s. ; 25 cm. - Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach : wstęp, przekład z oryginału, komentarz / pod red. Eugeniusza Dąbrowskiego, Feliksa Gryglewicza ; t. 3, cz. 2 . - Pismo Święte Nowego Testamentu w 12 tomach : wstęp, przekład z oryginału, komentarz (pod red. Eugeniusza Dąbrowskiego, Feliksa Gryglewicza) ; t. 3, cz. 2 .

Bibliogr. s. [7]-19. Indeksy.


Biblia--Nowy Testament--Ewangelia według św. Marka--analiza i interpretacja