Jan Chryzostom (św. ; ca 354-407).

Homilie na Ewangelię według św. Mateusza. (Cz. 2, Homilie 41-90) / św. Jan Chryzostom ; przekł. z jęz. grec. Arkadiusz Baron, Jan Krystyniacki ; oprac. tekstu i przypisy Arkadiusz Baron. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2001. - 560 s. ; 23 cm. - Źródła Myśli Teologicznej ; 23 .

Tekst wg wydania : Patrologia Graeca.

Indeksy.

8370979297


Biblia.--NT--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--Ewangelia wg św. Mateusza
Kazania--4-5 w.


Homiletyka
Patrologia--4-5 w.