Jan Chryzostom (św. ; ca 354-407).

Homilie na Listy pasterskie św. Pawła i na List do Filemona (Tym. I, II. Tyt. Filem.). 8 / św. Jan Złotousty ; przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Sinko. - Kraków : Wydawnictwo Mariackie, 1949. - 394 s. ; 21 cm. - Złoty Wiek Myśli Chrześcijańskiej ; 10 . - Złoty Wiek Myśli Chrześcijańskiej ; 10 .


Biblia--Nowy Testament--Listy pasterskie św. Pawła--analiza i interpretacja
Biblia.--NT.--List do Filemona--analiza i interpretacja


Kazania--4 w.
Patrologia--4 w.