Chrostowski, Waldemar (1951- ).

Ogród Eden : zapoznane świadectwo asyryjskiej diaspory / Waldemar Chrostowski. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Vocatio", 1996. - 342 s. ; 21 cm. - Rozprawy i Studia Biblijne ; 1 . - Rozprawy i Studia Biblijne ; 1 .

Bibliogr. s. 291-325. Indeks.

8371460570


Biblia.--ST.--Księga Ezechiela--analiza i interpretacja
Biblia.--ST.--Księga Rodzaju--analiza i interpretacja


Raj
Żydzi--Asyria--8-7 w. p.n.e.
Żydzi--Babilonia--8-7 w. p.n.e.


Asyria--8-7 w. p.n.e.
Babilonia--8-7 w. p.n.e.