Eusebius Caesariensis (263?-339).

Historia kościelna ; O męczennikach palestyńskich / Tyt. oryg.: Ekklesiastike historia Euzebjusz z Cezarei ; z grec. tł., zaopatrzył wstępem, objaśnieniami, skorowidzami Arkadjusz Lisiecki. - Poznań : Fiszer i Majewski Księgarnia Uniewersytecka, 1924. - XXXII, 646 s. ; 21 cm. - Pisma Ojców Kościoła w Polskiem Tłumaczeniu / pod nacz. red. Jana Sajdaka ; t. 3 . - Pisma Ojców Kościoła w Polskiem Tłumaczeniu (pod nacz. red. Jana Sajdaka) ; t. 3 .

Tyt. oryg. : Ekklesiastike historia Tyt. oryg. : Peri ton en Palaistine martyresanton.

Indeksy.


Apologetyka--4 w.--teksty
Kościół wczesnochrześcijański--historia--do 4 w.--źródła
Patrologia--4 w.--teksty