Helvétius, Claude-Adrien.

O człowieku, jego zdolnościach umysłowych i wychowaniu / Tyt. oryg.: De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son education Claude Adrien Helvétius ; przetł. [z fr.] i wstępem opatrzył Jan Legowicz ; Polska Akademia Nauk. Komisja Nauk Pedagogicznych. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - XXXIII, 566 s. : err. ; 21 cm. - Biblioteka Klasyków Pedagogiki. Pisarze Obcy . - Biblioteka Klasyków Pedagogiki. Pisarze Obcy .

Tyt. oryg.: "De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son education". - Wybór z: "Oeuvres completes" t.3-5, 1781.

Indeks.


Etyka--18 w.
Nauki społeczne--18 w.
Pedagogika--18 w.
Psychologia--18 w.