Nowak, Stefan (1925-1989).

Metodologia badań społecznych / Stefan Nowak. - Wyd. 2, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 494, [2] s. : il. ; 24 cm. - Biblioteka Socjologiczna . - Biblioteka Socjologiczna .

Indeks.


Spis treści również ang. i ros.

9788301149994


Nauki społeczne--metodologia


Podręczniki akademickie