Metody badań jakościowych. T. 2 / Tyt. oryg.: Sage handbook of qualitative research red. Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln ; red. nauk. wyd. pol. Krzysztof Podemski ; [międzynarodowy kom. red. Pertti Alasuutari et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - XVI, 725, [1] s. ; 24 cm. - Metodologia / Wydawnictwo Naukowe PWN . - Metodologia - Wydawnictwo Naukowe PWN .

Tyt. oryg.: "The sage handbook of qualitative research" 2005.

Bibliogr. przy rozdz. - Indeks.


Teksty tł. z ang. przez wielu autorów.

9788301158781 9788301158798


Nauki społeczne--metodologia


Podręczniki akademickie