Badania w działaniu : pedagogika i antropologia zaangażowane / red. nauk. Hana Červinková, Bogusława Dorota Gołębniak. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010. - XVII, [1], 502 s. : il. ; 24 cm. - Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej / pod red. Lotara Rasińskiego. . - Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej .

"Nota bibliograficzna i informacje o copyright" s. 494-496. - Indeks.


Teksty art. tł. z jęz. ang.

9788362302147


Antropologia--metodologia
Nauki społeczne--badanie--metodologia
Pedagogika--badanie--metodologia