Kubinowski, Dariusz (1962- ).

Jakościowe badania pedagogiczne : filozofia, metodyka, ewaluacja / Dariusz Kubinowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. - 388 s. ; 24 cm.

Bibliogr. s. 361-388.

9788322730959


Pedagogika--metodologia