Morawski, Kazimierz Marian (1884-1944).

Czasy zygmuntowskie na tle prądów Odrodzenia / Kazimierz Morawski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "Bibljoteka Polska", 1922. - [4], 162, [2] s., [6] k. tabl. : il. ; 24 cm.


Zygmunt Stary (król Polski ; 1467-1548)
Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
Górski, Jakub (ca 1525-1585)


Duchowieństwo katolickie--Polska--16 w.
Nauki społeczne--biografie--Polska--16 w.
Życie codzienne--Polska--15-16 w.


Polska--kultura--15-16 w.


Biografie