Atanazy Wielki (św. ; ca 295-373).

O dekretach Soboru Nicejskiego ; O wypowiedzi Dionizego ; O synodach w Rimini i Seleucji : tekst grecki i polski / Tyt. oryg.: De decretis Nicaenae synodi Tyt. oryg.: De synodis Arimini in Italia et Seleuciae in Isauria Tyt. oryg: De sententia Dionysii Atanazy Wielki ; przekł. i oprac. Przemysław Marek Szewczyk. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2011. - XXXII, 252, [1] s. ; 23 cm. - Źródła Myśli Teologicznej ; 60 . - Źródła Myśli Teologicznej ; 60 .

Przeciwległe stronice (s. 1-106) oznaczono tym samym numerem.

Bibliogr. s. XXX-XXXII. Indeksy.


Tekst częśc. równol. pol. i grec.

9788375056068


Sobór Nicejski 325) (1 ;


Patrologia--4 w.