Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - 417, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.

Bibliografia na stronach 372-401. Indeksy.

Dla studentów pedagogiki i kierunków nauczycielskich, studentów innych kierunków, którzy starają się o uzyskanie uprawnień pedagogicznych, nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę, pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców.

9788301166557


Nauczyciele--a uczniowie
Uczniowie--psychologia
Psychologia wychowawcza
Psychologia nauczania
Nauczanie


Podręczniki akademickie


Psychologia

(075.8) 37.015.3 37.064.2