Jan Chryzostom (św. ; ca 354-407).

Homilie na List św. Pawła do Rzymian. T. 1, [cz.] 2, Homilie na List do Rzymian / Tyt. oryg.: Tou en agiois patros ēmōn Jōannou tou Hrusostomou arhiepiskopou Kōnstantinoupoleōs Ērmēneia eis tēn pros Rōmaious epistolēn Commentarius in epistolam ad Romanos Sancti Joannis Chrysostomi Commentarii in Paulum Apostolum Homilie na List do Rzymian św. Jan Chryzostom ; wstęp i tł. Tadeusz Sinko ; oprac. tekstu Arkadiusz Baron ; Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej : Wydawnictwo WAM, 1998. - S. [4], 241-520, [4] ; 23 cm.

Przekład wg. wydania : J. Migne, Patrologia Graeca.

Bibliogr. s. 473-477. - Indeksy.

8370975151 8387681113


Biblia.--NT.--List do Rzymian--analiza i interpretacja


Biblistyka--Nowy Testament--komentarze
Kazania--4-5 w.
Patrologia--4-5 w.
Pismo Święte--komentarze