Rybicki, Paweł (1902-1988).

Arystoteles : początki i podstawy nauki o społeczeństwie / Paweł Rybicki ; Zakład Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1963. - 330, [2] s. ; 24 cm.

Indeksy.


Streszcz. ang., ros.


Aristoteles (384-322 a.C.)


Nauki społeczne--historia