Найдено 65 результат(а/ов) по Вашему поиску. Подписаться на этот поиск

Не то, что Вы ожидали? Проверьте предложения о приобретении
|
1. Antropologia i aksjologia kultury : koncepcje podmiotu kultury i hierarchie wartości w polskiej myśli filozoficzno - społecznej 1918 - 1939. / Bogumiła Truchlińska.

по Truchlińska, Bogumiła.

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 36949] (1).

2. Misterne gry w komunikację / Bożydar L. J. Kaczmarek.

по Kaczmarek, Bożydar Leon Jan, (1946- ).

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 40705] (1).

3. W kręgu wartości : Bóg, człowiek, świat w kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich / pod red. Anny Woźniak i Witolda Kowalczyka.

по Kowalczyk, Witold, (1949- ) [Red.] | Woźniak, Anna, (1953- ) [Red.].

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 40847] (1).

4. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska.

по Kirenko, Janusz | Sarzyńska, Ewa.

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 40865] (1).

5. Jakościowe badania pedagogiczne : filozofia, metodyka, ewaluacja / Dariusz Kubinowski.

по Kubinowski, Dariusz, (1962- ).

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41002] (1).

6. Nakłanianie subdyrektywne : propozycja, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej : zagadnienia wybrane / Leszek Tymiakin.

по Tymiakin, Leszek.

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41104] (1).

7. Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej / Dorota Pankowska.

по Pankowska, Dorota.

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41107] (1).

8. Unia Lubelska - Unia Europejska / pod red. Iwony Hofman.

по Hofman, Iwona [Red.].

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41303] (1).

9. Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem.

по Kwiatkowska, Grażyna Ewa, (1957- ) [Red.] | Siudem, Anna [Red.].

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41436] (1).

10. Od nihilizmu do chrześcijaństwa : historia i współczesność idei filozoficzno-religijnej przezwyciężenia nihilizmu / Halina Rarot.

по Rarot, Halina.

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41457] (1).

11. Przemiany pokoleniowe postaw wobec osób upośledzonych umysłowo / Zdzisław Kazanowski.

по Kazanowski, Zdzisław, (1966- ).

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41509] (1).

12. Aktywność obywateli online : teorie a praktyka / Jakub Nowak.

по Nowak, Jakub (politologia).

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej, 2011Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41510] (1).

13. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Grzegorz Janusz.

по Janusz, Grzegorz (1952- ).

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41523] (1).

14. Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr Gindrich.

по Gindrich, Piotr Alfred.

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41524] (1).

15. Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia / pod red. Barbary Myrdzik, Małgorzaty Karwatowskiej.

по Karwatowska, Małgorzata [Red.] | Myrdzik, Barbara, (1940- ) [Red.].

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41526] (1).

16. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba.

по Łaba, Agnieszka.

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41663] (1).

17. Wielość obszarów we współczesnej pedagogice specjalnej / pod red. Zofii Palak, Doroty Chimicz, Agnieszki Pawlak.

по Chimicz, Dorota [Red.] | Palak, Zofia, (1951- ) [Red.] | Pawlak, Agnieszka, (1971- ) [Red.].

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41851] (1).

18. Obniżanie poziomu przemocy i lęku młodzieży gimnazjalnej / Agnieszka Lewicka-Zelent.

по Lewicka-Zelent, Agnieszka.

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 41937] (1).

19. Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenko, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali.

по Kirenko, Janusz [Red.] | Wosik-Kawala, Danuta [Red.] | Zubrzycka-Maciąg, Teresa [Red.] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [Wyd.].

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 42012] (1).

20. Dystans społeczny w teorii i praktyce pedagogicznej / red. Maria Chodkowska, Stanisława Byra.

по Byra, Stanisława [Red.] | Chodkowska, Maria [Red.] | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin). Wydawnictwo [Wyd.].

Тип материала: книги Книга; формат: обычный печать Издатель: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012Доступность: Экземпляры, доступные для выдачи: [Call number: 42117] (1).