Refine your search

Your search returned 212 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
Chrześcijański humanizm pedagogicznoreligijne znaczenie teologii Dirtricha Bonhoeffera i Doroty Sölle / Joanna Koleff-Pracka ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Koleff-Pracka, Joanna | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny | Milerski, Bogusław. (ks. dr hab., prof. ChAT) [Promotor].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2003Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2003. Availability: Items available for reference: [Call number: 17862] (1).

2.
Monaster supraski w dziejach Kościoła prawosławnego w Polsce (1498-1998) / Mirosław Chodakowski ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Chodakowski, Mirosław ((Miron)) | Bendza, Marian, (1951-2018) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2002Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2002. Availability: Items available for reference: [Call number: 17843] (1).

3.
Religijność skazanych a problematyka pracy Misji Więziennej Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce / Adam Płachciak ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Płachciak, Adam | Toeplitz, Karol. (prof. zw. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2002Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2002. Availability: Items available for reference: [Call number: 17842] (1).

4.
Problem autokefalii Kościoła bułgarskiego na tle dziejów Bułgarii ze szczególnym uwzględniem udziału Polaków w sporze bułgarsko-greckim w połowie XIX wieku / Charyton Popow ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Popow, Charyton | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1971Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1971. Availability: Items available for reference: [Call number: 15859] (1).

5.
Mistyka światła w tradycji Kościoła Wschodniego / Jerzy Pańkowski ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Pańkowski, Jerzy, (1974- ) | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny | Hrycuniak, Michał (Sawa). (metropolita prof. dr hab.) [Promotor].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2002Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2002. Availability: Items available for reference: [Call number: 17844] (1).

6.
Koncepcja władzy w Izraelu powygnaniowym według Ksiąg Aggeusza i Protozachariasza / Andrzej Piotr Kluczyński ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Kluczyński, Andrzej, (1972- ) | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny | Uglorz, Manfred (ks. prof. hab.), (1940- ) [Promotor].

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2002Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2002. Availability: Items available for reference: [Call number: 17791] (1).

7.
Artykuł o grzechu pierworodnym w świetle współczesnej egzegezy i teologii biblijnej / Jerzy Marek Uglorz ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Uglorz, Jerzy Marek | Anchimiuk, Jan (Jeremiasz). (ks. abp prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2001Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2001. Availability: Items available for reference: [Call number: 17659] (1).

8.
Kształtowanie się poglądów amerykańskiego fundamentalizmu protestanckiego od I-ej wojny światowej / Jan Tołwiński ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Tołwiński, Jan | Maciuszko, Janusz T, (1957- ) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1996Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1996. Availability: Items available for reference: [Call number: 16935] (1).

9.
Śpiew liturgiczny Kościoła prawosławnego w Polsce teologiczna i muzyczna interpretacja jego wybranych elementów / Włodzimierz Wołosiuk ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Wołosiuk, Włodzimierz, (1950- ) | Kozłowski, Rościsław. (ks. prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1996Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1996. Availability: Items available for reference: [Call number: 16936] (1).

10.
Roger Williams (1603-1683) zarys myśli teologicznej i politycznowyznaniowej / Tadeusz Zieliński ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Zieliński, Tadeusz J, (1966- ) | Pietrzak, Michał. (prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1996Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1996. Availability: Items available for reference: [Call number: 16953] (1).

11.
Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1897-1954 / Eugeniusz Elerowski ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Elerowski, Eugeniusz | Wysoczański, Wiktor. (ks. bp prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1996Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1996. Availability: Items available for reference: [Call number: 16963] (1).

12.
Ewangelickie duszpasterstwo w Wojsku Polskim w latach 1919-2000 / Krzysztof Jan Rej ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Rej, Krzysztof Jan | Wysoczański, Wiktor. (ks. bp. prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2001Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2001. Availability: Items available for reference: [Call number: 17688] (1).

13.
Starokatolicyzm polski i jego miejsce w Unii Utrechckiej w latach 1897-1944 geneza oraz podstawowe zagadnienia prawno-ustrojowe i doktrynalne / Wiktor Wysoczański ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Wysoczański, Wiktor | Gastpary, Woldemar. (ks. prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1982Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1982. Availability: Items available for reference: [Call number: 16464] (1).

14.
Współpraca Kościołów ewangelickich i prawosławnego w Polsce ze Światowym Związkiem Krzewienia Przyjaźni Między Narodami za pośrednictwem Kościołów 1919-1939 / Karol Karski ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Karski, Karol, (1940- ) | Gastpary, Woldemar. (ks. prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1978Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1978. Availability: Items available for reference: [Call number: 16340] (1).

15.
Problemy narodowściowe w Kościele ewngelickim na Mazurach w latach 1918 - 1945 / Ryszard Otello ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Otello, Ryszard | Gastpary, Woldemar. (ks. prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1978Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1978. Availability: Items available for reference: [Call number: 16337] (1).

16.
Eschatologiczny aspekt Eucharystii na tle genezy dwóch form konsekracyjnych w kanonie pierwszych wieków / Jerzy Klinger ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Klinger, Jerzy | Niemczyk, Wiktor. (ks. prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1962Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1962. Availability: Items available for reference: [Call number: 5.5 (br)] (1).

17.
Problematyka wyznaniowa i narodowościowa w Ewangelickim Kościele Unijnym na Polskim Górnym Śląsku / Henryk Czembor ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Czembor, Henryk | Gastpary, Woldemar. (ks. prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1975Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1975. Availability: Items available for reference: [Call number: 16254] (1).

18.
Sprawa Kościoła Narodowego w Polsce XVI wieku / Edward Bałakier ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Bałakier, Edward, (1919-1994) | Bartel, Oskar. (prof. dr.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1961Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1961. Availability: Items available for reference: [Call number: 42.22 (br)] (1).

19.
Kierunki rozwoju kaznodziejstwa prawosławnego u wschodnich Słowian XI-XVII w / Aleksy Szewiel ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Szewiel, Aleksy | Wantuła, Andrzej. (ks. bp prof. dr) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1966Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1966. Availability: Items available for reference: [Call number: 15983] (1).

20.
Osobowość psychiczna Chrystusa studium filozoficzno-teologiczne / Jan Małuszyński ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Małuszyński, Jan | Rode, Maksymilian. (ks. bp prof. [dr hab.]) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 1962Dissertation note: Rozprawa doktorska. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 1962. Availability: Items available for reference: [Call number: 15982] (1).