Refine your search

Your search returned 44 results.

Not what you expected? Check for suggestions
1.
Praca socjalna - pomoc społeczna : materiały i studia / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego ; Zakład Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.

by Kwaśniewski, Jerzy, (1942- ) [Red.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Original language: English Publisher: Warszawa : ZSNDK. SIPSR. UW, 1993Availability: Items available for loan: [Call number: 36522] (2).

2.
Sytuacja człowieka słabego we współczesnej cywilizacji / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu [et al.].

by Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń [oprac.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Summary language: French Publisher: Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1999Availability: Items available for loan: [Call number: 36902] (1).

3.
Dziecko zagrożone wykluczeniem : elementy diagnozy, działania profilaktyczne i pomocowe / red. Krzysztof Biel i Justyna Kusztal.

by Biel, Krzysztof [Red.] | Kusztal, Justyna [Red.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Kraków : Wydawnictwo "WAM" : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2011Availability: Items available for loan: [Call number: 41521] (1).

4.
Nieprzystosowanie społeczne dzieci z ADHD / Mieczysław Dudek.

by Dudek, Mieczysław (psychologia).

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009Other title: Maladjustment in children with ADHD..Availability: Items available for loan: [Call number: 40478] (1).

5.
Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal.

by Różańska-Kowal, Joanna.

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009Availability: Items available for loan: [Call number: 40582] (1).

6.
Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji / pod red. Doroty Rybczyńskiej.

by Rybczyńska, Dorota, (1961- ) [Red.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003Other title: Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej | Wybrane aspekty profilaktyki niedostosowania społecznego.Availability: Items available for loan: [Call number: 38827] (1).

7.
Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr Gindrich.

by Gindrich, Piotr Alfred.

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Summary language: English Publisher: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011Availability: Items available for loan: [Call number: 41524] (1).

8.
Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz.

by Greczuszkin, Aneta.

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Warszawa : Difin, cop. 2012Availability: Items available for loan: [Call number: 41862] (1).

9.
Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju / red. nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak.

by Szczepanik, Renata [Red.] | Wawrzyniak, Joanna [Red.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012Availability: Items available for loan: [Call number: 41938] (1).

10.
Problemy uczniów niedostosowanych społecznie : analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego / Aneta Paszkiewicz.

by Paszkiewicz, Aneta | Difin [Wyd.].

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2012Availability: Items available for loan: [Call number: 42063] (1).

11.
Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie / Aneta Paszkiewicz.

by Paszkiewicz, Aneta | Difin.

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Warszawa : Difin, 2015Availability: Items available for loan: [Call number: 42684] (1).

12.
Dziecko z problemami niedostosowania społecznego w rodzinie dysfunkcyjnej / Katarzyna Domańska ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny.

by Domańska, Katarzyna | Dąbrowska, Maria. (dr) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny.

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Warszawa : [s.n.], 2014Dissertation note: Praca końcowa. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2014. Availability: Items available for reference: [Call number: 1854] (2).

13.
Niedostosowanie społeczne jako przedmiot socjoterapii w edukacji wczesnoszkolnej / Iwona Grzeszyk ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny.

by Grzeszyk, Iwona | Koleff-Pracka, Joanna. (dr) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Pedagogiczny.

Material type: Text Text; Format: print Language: Polish Publisher: Warszawa : [s.n.], 2014Dissertation note: Praca końcowa. Wydział Pedagogiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2014. Availability: Items available for reference: [Call number: 1884] (2).

14.
Działalność zakładów poprawczych na przykładzie Zakładu Poprawczego w Warszawie-Falenicy / Piotr Sitnicki ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Sitnicki, Piotr | Piekut-Brodzka, Danuta. (prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2001Dissertation note: Praca licencjacka. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2001. Availability: Items available for reference: [Call number: 59.140] (2).

15.
"Dom Patronatu" jako instytucja readaptacji społecznej / Sylwia Marek ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Marek, Sylwia | Gasik, Wojciech. (dr) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2001Dissertation note: Praca licencjacka. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2001. Availability: Items available for reference: [Call number: 59.91] (2).

16.
Rodzina a dziecko z encefalopatią / Edyta Minecka-Matusiak ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Minecka-Matusiak, Edyta | Dąbrowska, Maria. (dr) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2001Dissertation note: Praca licencjacka. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2001. Availability: Items available for reference: [Call number: 59.99] (2).

17.
Funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie dziecka niedostosowanego społecznie studium przypadku / Małgorzata Wlaź ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Wlaź, Małgorzata | Dąbrowska, Maria. (dr) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2002Dissertation note: Praca licencjacka. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2002. Availability: Items available for reference: [Call number: 63.99] (1).

18.
Działalność Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Jędruś" w Józefowie / Michał Podrażko ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Podrażko, Michał | Pospiszyl, Kazimierz. (prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2007Dissertation note: Praca licencjacka. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2007. Availability: Items available for reference: [Call number: 195.18] (2).

19.
Uwarunkowania sytuacji życiowej chłopców niedostosowanych społecznie na przykładzie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Warszawie / Marta Katarzyna Mech ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Mech, Marta Katarzyna | Szymański, Mirosław Sławomir. (prof. dr hab.) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2007Dissertation note: Praca licencjacka. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2007. Availability: Items available for reference: [Call number: 211.10] (2).

20.
Trudności adaptacyjne dziecka w przedszkolu studium przypadku / Monika Dębska ; Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

by Dębska, Monika | Dąbrowska, Maria. (dr) [Promotor] | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. Wydział Teologiczny.

Material type: Text Text; Format: print Publisher: Warszawa : [s.n.], 2008Dissertation note: Praca licencjacka. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2008. Availability: Items available for reference: [Call number: 231.1] (2).