Resocjalizacja http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-shelves.pl?rss=1&viewshelf=28 RSS feed for public list Resocjalizacja Diagnoza w resocjalizacji : by Wysocka, Ewa. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11447 Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich / by Kalinowski, Marian http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17561 Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich : http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11948 Kobieta w więzieniu i jej resocjalizacja - zamierzenia a rzeczywistość / by Chojecka, Jana Maria. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10873 Komunikacja w resocjalizacji / http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18529 Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem / by Tygielski, Maciej. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17754 Leksykon resocjalizacji / by Jaworska, Anetta. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10258 Metody twórczej resocjalizacji : by Konopczyński, Marek. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8766 Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / by Kranc, Michał. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18534 Między inkluzją a ekskluzją w resocjalizacji : by Mółka, Miłosz. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17493 Młodzież i przemoc : by Kmiecik-Baran, Krystyna http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=2111 Narkotyki a demoralizacja : http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17795 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży : by Szymański, Andrzej Marcin http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17532 Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej / http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18764 Patologie wśród dzieci i młodzieży : by Kozak, Stanisław. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11443 Pedagogika resocjalizacyjna : by Pytka, Lesław http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17602 Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych / http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17603 Prawne podstawy resocjalizacji / by Kuć, Małgorzata http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11446 Probacja : by Bałandynowicz, Andrzej http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18012 Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym / http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17534 Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych / by Wach, Tomasz http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11733 Przestępcy seksualni : by Kowalczyk-Jamnicka, Małgorzata. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11119 Przestępczość nieletnich : by Malewska, Hanna http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17562 Przestępstwa seksualne : by Pospiszyl, Kazimierz http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6549 Psychoterapia dzieci i młodzieży : http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11445 Resocjalizacja - w stronę środowiska otwartego / http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17604 Resocjalizacja : by Pospiszyl, Kazimierz http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4723 Resocjalizacja : by Opora, Robert. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=4625 Resocjalizacja : http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11107 Resocjalizacja : http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11108 Resocjalizacja : http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17541 Resocjalizacyjna rola kapelana więziennego w polskim systemie penitencjarnym : by Pierzchała, Kazimierz http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=10234 System penitencjarny wobec wyzwań wielokulturowości : by Urbanek, Arkadiusz. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17748 Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich : by Konopczyński, Marek. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17619 Terapia w resocjalizacji. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11448 Terapia w resocjalizacji. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11449 Więźniowie poszkodowani : by Snopek, Mariusz http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18027 Wybrane programy resocjalizacyjne w praktyce kuratorów sądowych / http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17474 Wychowanie resocjalizujące w środowisku otwartym - zarys teorii : by Paszkiewicz, Angelika. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17548 Wzajemne społeczne reprezentacje zawodowych kuratorów sądowych do spraw dorosłych i ich podopiecznych / by Cywiński, Aleksander. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17597 Zachowania dewiacyjne młodzieży / by Urban, Bronisław http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17620 Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki / by Szczęsny, Wiesław Wojciech. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=11450 Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych / by Jaworska, Anetta. http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12077 Zjawiska patologii społecznej i zachowań dewiacyjnych młodzieży : http://www.katalog.chat.edu.pl/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17618